U kočiček
ÚVOD KATALOG AKCE SLEVY VÝPRODEJ SKLADEM AKTUALITY OBCHODNÍ PODMÍNKY KONTAKTY ODKAZY
HL. TEXT
VÝROBCE
ROZMĚR
VARIANTA
Soňa Tothová
Adresa
Soňa Tothová
Hořehledy 64
Spálené Poříčí
335 61
ČR
45384673
nejsme plátci DPH
Mobil 608060365
. .

OBCHODNÍ PODMÍNKY

. . .

 


 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě U kočiček. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

a) Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu U kočiček jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

b) Zboží které je skladem zasíláme do 5ti pracovních dnů po připsané platbě na účet, nebo při převzení zboží na dobírku.
Zboží které skladem není ,je k dodání v rozmezí 5 - 15 pracovních dní. V krajním případě si prodávající vyhrazuje právo na zaslání zboží podobného. .

c) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

d) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

e) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

3.REKLAMACE

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu U kočiček a právním řádem platným v ČR.

 

a/.V případě ,že zákazník chce zboží reklamovat,musí nejprve prostřednictvím emailu nebo telefonicky sdělit,že bude zboží reklamovat.Potom musí zboží řádně zabalit a zaslat na adresu prodávajícího ( doporučeně ) . Pokud zákazník zašle zboží na dobírku, má prodávající právo takové zboží nepřevzít .Tento postup výrazně urychlí celý reklamační proces.K reklamovanému zboží musí zákazník přiložit písemné sdělení o důvodu uplatňování reklamace,doklady o zaplacení ( účtenku či fakturu )

b/.Reklamace musí být vyřízena v zákonem stanovené lhůtě 30dnů,pokud se prodávající nedohodne se zákazníkem jinak..Veškeré vyřizování reklamací se drží platných zákonných norem.

c/.Při uznání reklamace má zákazník  právo na výměnu vadného zboží nebo vrácení platby

 

Reklamační protokol ke stažení zde: reklamační protokol.doc

Formulář pro odstoupení do 14 dní ke stažení zde : odstoupení od kupní smlouvy.docx


 

U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího spotřebitele přijal.

Jestliže kupující spotřebitel zvolil při vracení zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující spotřebitel.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

Výjimku tvoří zboží vyrobené na zakázku, u kterého nárok na vrácení podle ustanovení Občanského zákoníku §53, odst. 8c) odpadá 

 

 

 

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad .

b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.


c) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

d) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.5. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.


c)
Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku do 1 hodiny. 
 

6. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORů

 

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu §419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20 n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

b) Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.


c) Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl


Stanovené ceny zboží jsou včetně DPH a jsou aktuální pouze do vyprodání zásob

 

 

 

Upozornění na barviva

Podle Nařízení EP a ER (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách, které mimo jiné upravuje podmínky pro označování potravin s obsahem některých barviv, zejména tzv. azobarviv. Mezi tyto barviva patří: 

  • Žluť SY (E 110)
  • Chinolinová žluťSY (E 104)
  • Azorubin (E 122)
  • Červeň allura (E 129)
  • Tartrazin (E 102)
  • Ponceau 4R (E 124)

Dle článku 24, odst.1., Nařízení EP a R (ES) č. 1333/2008, je povinnost v označení potravin, obsahujících výše zmíněná barviva, uvést doplňující informaci, že „ Název nebo číslo E barviva/barviv: mohou nepříznivě
ovlivňovat činnost a pozornost dětí
“.

 

Pokud není uvedeno jinak, je záruční doba 24 měsíců.

 

 

 

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014.

 

Náš e-shop nepříjmá platby v hotovosti ani kartou- podle zákona tak nepodléhá EET

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
Česká pošta - platba na účet
Pro platbu předem na účet
70,00 Kč ZDARMA
Česká pošta - dobírka
Jen při platbě na dobírku
70,00 Kč ZDARMA
Česká pošta - Balík do ruky
Bývá doručen do 24- 48 hodin od odeslání a je doručen adresátovi
200,00 Kč ZDARMA
Česká pošta - Balík na poštu
Bývá doručen do 24- 48 hodin na a uložen na poště, kde si ho adresát vyzvedne
200,00 Kč ZDARMA
Balíkovna - platba na účet
65,00 Kč ZDARMA
Balíkovna - dobírka
85,00 Kč ZDARMA
Zásilkovna - platba na účet
60,00 Kč ZDARMA
Zásilkovna - dobírka
80,00 Kč ZDARMA
Česká pošta - dobírka nad 2kg
Balík do ruky, nebo na poštu Doručene většinou následující den od odeslání
200,00 Kč ZDARMA
0sobní předání
Po platbě předem na účet
ZDARMA ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
Česká pošta - dobírka
50,00 Kč
Česká pošta -platba předem
BEZ POPLATKU
Zásilkovna - platba předem
BEZ POPLATKU
Zásilkovna - dobírka
BEZ POPLATKU
Balíkovna - platba na účet
BEZ POPLATKU
Balíkovna - dobírka
BEZ POPLATKU
osobní odběr - platbě předem
BEZ POPLATKU
. . .
OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF
.
KOŠÍK JE PRÁZDNÝ
TIP Při objednávce zboží nad 1.000,00 Kč bude odeslání objednávky ZDARMA